MIŁOŚCIWIE NAM PANUJĄCY, czyli...
DYSKOTEKA
Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA

- WYBÓR MISS I MISTERA SZKOŁY!

10 października 2019r. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę, podczas której hucznie świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Wtedy właśnie wybraliśmy Miss (tak, tak... o dziewczynach też nie zapomnieliśmy:-)) i Mistera naszej szkoły. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas IV-VIII. Konkurs, pod czujnym okiem opiekunów, sprawnie przeprowadziły dziewczyny z naszego samorządu. Kandydaci musieli oczarować jury nie tylko fantastycznym wyglądem, ale również błyskotliwością i ogromnym poczuciem humoru.
Oj, nie było łatwo! Bo który chłopak wie, co to jest bronzer???!!!

Ostatecznie wszystkie głosy zostały podliczone i można było ogłosić wyniki. UWAGA! Miłościwie nam panująca PARA NAJPIĘKNIEJSZYCH to...
GABRIELA PAŁGAN ( VIID) i SZYMON GIERCZAK ( VC)!!!

Wszystkim Kandydatom i Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!!!

 


 

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

    Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów, opiekunów dzieci i młodzieży. To właśnie oni dbają o właściwy rozwój edukacyjny oraz psychospołeczny swoich podopiecznych. Podczas uroczystej akademii, która odbyła się w dniu 10 października w auli naszej szkoły, pan Dyrektor podziękował wszystkim pedagogom. Wyróżnione osoby zostały uhonorowane Nagrodą Dyrektora. Spotkanie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów, którzy w scenkach i piosenkach wyrażali wdzięczność nauczycielom za ich pracę. Całość dopełniła piękna sceneria oraz przykuwające uwagę elementy dekoracyjne.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Dzień 14.10.2019 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 


 

Dzień otwarty

Poniedziałek 7.10.2019

godz. 16.30 - 17.30

ZAPRASZAMY

 


 

Wybory Samorządu Uczniowskiego

   Od połowy września trwała w naszej szkole kampania wyborcza na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze były wszędzie! 23 października 2019r. na trzeciej godzinie lekcyjnej w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie wyborcze przygotowane przez p. Annę Miler i p. Małgorzatę Zaborek- Kobendzę, podczas którego wszyscy kandydaci wraz ze sztabami wyborczymi zaprezentowali swoje programy, hasła, przesłania. Prawo wyboru miał każdy uczeń. Można było głosować na jednego kandydata zakreślając jego nazwisko na karcie wyborczej. Nad przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza. W tym roku szkolnym pracujemy w kobiecym składzie:

Roksana Kozubska - przewodnicząca,

Gabriela Szcześniak - zastępca,

Maja Fidor - skarbnik

Patrycja Bartyzel - sekretarz

Po zakończonym głosowaniu Samorząd Uczniowski wybrał opiekunów. Ogromnym zaufaniem młodzieży obdarzone zostały panie: Justyna Kołodziej, Anna Miler, Aneta Orman i Małgorzata Zaborek- Kobendza.

Już wiemy, że to będzie pracowity, a zarazem wspaniały rok!

 


 

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

W dniu 24 września uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w próbie ewakuacyjnej budynku naszej szkoły. Ćwiczenia przebiegły według planu, zgodnie z procedurami przeciwpożarowymi.

 


 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

23 września uczniowie klas 6e i 7a pod opieką p. Doroty Parszewskiej, p. Izabeli Głowińskiej i p. Beaty Wróbel wzięli udział w akcji sprzatania świata na Baryczy, sprzątaliśmy las, teren wokół zalewu. Jak zawsze łączymy przyjemne z pożytecznym. Sami zobaczcie....
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

 

 


 

    Od września 2019r. uczniowie z grup p. Izabeli Głowińskiej i p. Anny Kaczmarskiej korzystają z platformy edukacyjnej INSTALING w ramach zajęć edukacyjnych z języka angielskiego. Udział w tym programie ma na celu poprawić poziom przyswojenia słówek przez uczniów, wspomóc ich rozwój, zwiększyć motywację do nauki, poszerzyć słownictwo oraz zwiększyć ich pewności siebie w posługiwaniu się obcym językiem. Do Naszych “Instalingowców” dołączają kolejne osoby, cieszymy się również z zaangażowania rodziców we wsparcie swoich dzieci przy korzystaniu z platformy.


 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

Regulamin

 


 

 

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Końskich obowiązuje procedura przebywania Rodziców/ Prawnych opiekunów/ członków rodziny ucznia oraz osób obcych na terenie placówki.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców zatwierdziła zasady przebywania Rodziców/Prawnych Opiekunów/Członków rodziny ucznia oraz osób obcych na terenie naszej placówki.

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, nauczycielem, pracownikiem szkoły lub rodzicem, prawnym opiekunem, członkiem rodziny ucznia, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą ( gościem).

2. Osoba obca - gość może wejść na teren szkoły jedynie po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi obsługi przebywającemu na portierni chęci wejścia i wpisaniu do księgi wejść/wyjść swojego imienia i nazwiska oraz wskazaniu pracownikowi szkoły celu swojej wizyty.

3. Gość zobowiązany jest pobrać identyfikator i nosić go w widocznym miejscu podczas swojego pobytu w placówce.

4. Osoby obce - goście nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.

5. Rodzice/Prawni Opiekunowie/Członkowie rodziny ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich oczekujący na dziecko wychodzące ze szkoły mogą przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się w przedsionku wejścia głównego placówki.

Na teren placówki mogą wchodzić osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (wyłącznie w tym celu) po zgłoszeniu tego pracownikowi szkoły przebywającemu na portierni.

6. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

7. W okresie do 15 września każdego roku ustala się tzw. „okres adaptacyjny”, w trakcie którego Rodzice /Prawni Opiekunowie uczniów klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do szatni, sali lekcyjnej lub świetlicy. Po tym okresie obowiązuje punkt 4.

8. Osoba wchodząca do budynku może zostać poproszona przez nauczyciela/pracownika szkoły o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

9. Osoby nieupoważnione (np. Rodzice/ Prawni Opiekunowie uczniów) nie mogą zakłócać toku lekcji zaglądając lub wchodząc do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć. Nauczyciele nie przeprowadzają rozmów indywidualnych z Rodzicem/ Prawnym Opiekunem w trakcie lekcji (innych zajęć dodatkowych) oraz w czasie tych przerw, podczas których nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

10. Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny oraz osoby obce mają zakaz wchodzenia na teren Stołówki Szkolnej (wyjątkiem są osoby odbierające obiad w przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów w szkole) oraz toalet dziecięcych.

11. Rodzic/ Opiekun Prawny nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim dzieckiem a innym uczniem/uczniami. W celu zgłoszenia wystąpienia sytuacji konfliktowych należy skontaktować się z nauczycielem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły.

12. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć.

13. Rozmowy Rodziców/Prawnych Opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lub wychowawcą oraz w Dni Otwarte i podczas zebrań z rodzicami.

14. W przypadkach uzasadnionych Rodzice/Prawni Opiekunowie mający potrzebę pilnego i nieumówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/ wychowawcą zgłaszają się do sekretariatu szkoły.

15. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik szkoły powiadamia pracownika obsługi odpowiedzialnego za monitorowanie wejść i wyjść o umówionym terminie wizyty Rodzica/Prawnego Opiekuna ucznia.

16. Podczas sytuacji wyjątkowych (np. przedstawienie dla rodziców, lekcja pokazowa) zasady wejścia na teren szkoły ustalane są odrębnie dla danej sytuacji.

17. Prawo wejścia na teren szkoły mają rodzice/opiekunowie uczniów, którzy wymagają wsparcia ze względów zdrowotnych (np. niepełnosprawność, urazy).