Mały Samorząd Uczniowski

  

Przewodnicząca: Jakub Zapała kl. II c

Zastępca: Maja Zgud kl. III a

Zastępca: Antoni Centkowski kl. II b

 

Sekcja artystyczna:

Marta Bednarczyk kl. III a

Julia Łuszczyńska kl. III a

Lena Ran-Rokicka  kl. III a

Natalia Małecka kl. III b

 

Sekcja porządkowa:

Adam Jankowski kl. III b

Kacper Młodawski kl. III b

Maja Kowalska kl. II c

Błażej Basiak kl.  II c

Aleksander Ferenc kl. II a

 

Sekcja redakcyjna:

Aleksandra Wiśniewska kl. II a

Zuzanna Szteleblak kl. II a

Nina Kaczor kl. II b

Kinga Chmielewska kl. II b

 

 

         Celem głównym działalności Małego Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samorządności wśród uczniów

klas I-III.

         Cele szczegółowe to:

- Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

- Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.

- Integrowanie grup rówieśniczych.

- Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów.

- Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

- Zagwarantowanie uczniom praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

- Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

         Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

- Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.

- Bieżącą aktualizację samorządowej tablicy informacyjnej.

- Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka.

- Organizowanie akcji charytatywnych.

- Współpracę z różnymi instytucjami.

- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów klas I-III.

           W roku szkolnym 2018/2019 Mały Samorząd Uczniowski realizuje bardzo bogaty plan pracy.

         Wspólnie organizowane przedsięwzięcia integrują uczniów, poszerzają ich zainteresowania oraz dają satysfakcję z możliwości odnoszenia sukcesów.

         Opiekunowie:

p. Małgorzata Barańska

p. Ewa Król

p. Beata Milczarek