FIZYCZNA LIGA ZADANIOWA - LISTOPAD 2018

Do pobrania:

Liga fizyczna - listopad 2018

 


 

 

OGŁOSZENIE

12 listopada 2018 jest dniem wolnym.

 


 

 

W październiku bieżącego roku szkolnego, uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterOn – w Twojej szkole.

BohaterOn – w Twojej szkole jest odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

Projekt do którego przystąpiliśmy ma edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach historii Powstańców. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich. Wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek. Akcja realizowana jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Do akcji włączyli się praktycznie wszyscy uczniowie naszej szkoły. Swoje kartki przekazali Powstańcom najmłodsi z klas 1 – 3, uczniowie klas 4 -8 a także uczniowie z klas 3 oddziałów gimnazjalnych. Wszystkie wypisane pocztówki zostały przesłane do organizatorów przedsięwzięcia i wkrótce trafią do rąk Bohaterów – Powstańców.

Marta Długosz, Alina Gwardecka, Katarzyna Gloger

 


 

 

Dnia 25 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej „ Dla Niepodległej”. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński, Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Milczarek, kombatanci – przedstawiciele Koneckiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rodzice, dziadkowie, przyjaciele szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Koncert przygotowali nauczyciele: muzyki – Monika Jańczyk, Michał Augustyniak; historii – Marta Długosz, Alina Gwardecka, Katarzyna Gloger; plastyki – Alina Martyka.

W koncercie wzięli udział uczniowie: Mikołaj Radek ( klasa 3G ) i Alicja Młodawska ( klasa 6 )– rys historyczny

Ewa Gałwiaczek ( klasa 6 )- gra indywidualna,I BRYGADA

Emilia Mazur ( klasa 8 )– BIAŁY KRZYŻ, OJCZYZNO MA, ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ
Pola Cacek ( klasa 5 ) – I BRYGADA, SIWY MUNDUR, NIEPODLEGŁOŚĆ TRUDNE SŁOWO, NIEPODLEGŁA - NIEPOKORNA
Kinga Partyka (klasa 6 ) – I BRYGADA, JESZCZE JEDEN MAZUR, TAM NA BŁONIU, O MÓJ ROZMARYNIE
Jadwiga Kołodziej ( klasa 6 ) – I BRYGADA, ROTA, CZERWONE SŁONECZKO, DZIŚ IDĘ WALCZYĆ MAMO
Nadia Serek ( klasa 4 )– I BRYGADA, JEST TAKIE MIEJSCE

Swoimi występami uczniowie chcieli pokazać i przekazać nam, iż w słowach i nutach pieśni patriotycznych zaklęta jest opowieść o Ojczyźnie. Koncert był nie tylko wyrazem artystycznej wrażliwości uczniów, ich umiejętności muzycznych, ale także doskonałą lekcją patriotyzmu.

 

 


 

 

Szkolny zespół programistów Arduino

    Obecny rok szkolny przebiega pod hasłem "programujemy". Nie jest nowością ów slogan dla szkolnej drużyny programistów modułów Arduino i robotów UnoBot. Nasz zespół powiększył się znacznie i liczy teraz 11 osób. Są to osoby, które zostały wyselekcjonowane spośród uczniów naszej szkoły. Ta nieprzeciętna "jedenastka" wyróżnia się ponadczasowym myśleniem i niecodziennymi pomysłami oraz "opensource'owym" umysłem rodem z innego wymiaru. Ten sezon rozpoczęliśmy wyposażeni w dodatkowe moduły Arduino wraz z niezbędnymi akcesoriami, takimi jak: wyświetlacze LED oraz LCD, klawiaturki membranowe, zestaw diod, dodatkowe okablowanie, potencjometry itp.

   Podczas zajęć uczniowie poznają kolejne elementy wchodzące w skład mikrokontrolera Atmega328, który jest "sercem" płytki Arduino, uczą się z nich korzystać i programować je w taki sposób, aby można było używać ich w celach zarówno naukowych jak i rozrywkowych. Po dokładnym poznaniu mikrokontrolera łatwiejsze stanie się programowanie robotów, których "mózgiem" jest właśnie płytka Arduino.

Szkolny zespół programistów


 

 

OGŁOSZENIE

 

Dzień 02.11.2018 r. (piątek) jest wolny od zajęć dydaktycznych – szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.


 

 

ZBIÓRKA KARMY, KOSMETYKÓW I AKCESORIÓW

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 

Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza całoroczną zbiórkę suchej karmy, kosmetyków i akcesoriów dla bezdomnych psów i kotów. Karmę dostarczamy do opiekunów SKW: p. Ewelina Makówka, p. Justyna Dunajska, p. Alina Gwardecka, p. Jadwiga Bernat. Za udział w akcji otrzymujemy od 1 do 5 punktów pozytywnych z zachowania w zależności od ilości przekazanej karmy. Szczegółowe zasady przyznawania punktów określa regulamin zbiórki.

Nie bądź obojętny na los bezdomnych zwierząt i przyłącz się do akcji!

 


 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami w ramach programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów®”.


Spotkanie dla rodziców uczniów klas VII i VIII odbędzie się 23 X 2018r. w auli szkolnej

o godzinie 16.30


   W ramach programu odbędą się 9-godzinne warsztaty dla młodzieży, spotkanie dla rodziców oraz  Rady Pedagogicznej.
   Celem programu jest zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia - wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwala młodzieży spojrzeć z dystansu na postawę luzu oraz nieodpowiedzialności promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.
   W trakcie spotkania z Państwem prezentowany będzie zakres celów programu „Archipelag Skarbów®”. Omówione będą wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzącego będzie zawierał wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony będzie na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podane będą wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności.


 

 

ZAKRĘCONA AKCJA

Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza całoroczną zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zbieramy nakrętki z:

  • butelek po napojach, sokach;
  • pojemników po chemii gospodarczej (np. płynie do mycia naczyń, kosmetykach);

Nie zbieramy nakrętek:

  • metalowych;
  • z butelek po olejach i smarach;
  • z butelek po środkach owadobójczych;
  • z pojemników po farbie i lakierach.

Zrywka (jednorazowa reklamówka) pełna nakrętek to 2 punkty pozytywne z zachowania (klasy IV-VIII SP oraz klasa III gimnazjum). Nakrętki dostarczamy do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu: p. Makówka, p. Gwardecka, p. Dunajska, p. Bernat.

 ODKRĘCAMY – ZBIERAMY – POMAGAMY

 


 

 

Serdecznie zapraszamy do miłych popołudniowych spotkań  z Internetem                                                                    

Tylko 4 spotkania po 3 godz. zegarowe- zapisz się już dziś.